Home | Disclaimer | Colofon | Sitemap | Inloggen | AAA Zoeken:
 
 
 
Contact

't Beeckland heeft twee locaties:
- Het Hoge (hoofdgebouw)
- Nieuwstad (praktijkgebouw)

Adressen
Het Hoge 41      7251 XV  Vorden    0575-551155
Nieuwstad 49    7251 AG  Vorden    0575-555968
Postbus 65        7250 AB  Vorden

Absentenlijn: 0575-552393

E-mailadressen
Algemeen e-mailadres: beeckland@ulenhof.nl  

Locatiedirecteur:               
Dhr. I. Stans               i.stans@ulenhof.nl

Adjunct-locatiedirecteur:
Mevr. J. Nijhuis          j.nijhuis@ulenhof.nl 

Leerwegcoördinatoren basisberoepsgerichte leerweg (BL)    
Mevr. H. Huisman        h.huisman@ulenhof.nl

Leerwegcoördinator kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
Dhr. H. Welleweerd    h.welleweerd@ulenhof.nl

Leerwegcoördinator gemengde-theoretische leerweg (GTL)
Mevr. R. Miezgiel        r.miezgiel@ulenhof.nl
    
  
't Beeckland Het Hoge 41 7251 XV Vorden | Telefoon 0575 551155 | Mail beeckland@ulenhof.nl