Leerlingondersteuning

De leerling staat centraal!

De 3 samenwerkingsverbanden in de Achterhoek hebben in 2014 onderling afgesproken hoe de ondersteuning van leerlingen eruit moet zien. Voor scholen met ‘slechts’ TL – HAVO en VWO geldt dat ze moeten voldoen aan het profiel ‘begeleidingsschool’. Scholen die ook LWOO hebben, moeten ‘dialoogschool’1 zijn. Op ’t Beeckland wordt vormgegeven aan het profiel dialoogschool door onderscheid te maken tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 

In het midden van de cirkels staat de leerling. De mentor staat het dichtst bij de leerling. Elke leerling heeft zijn eigen kansen en talenten. De mensen die in de cirkels om de leerling staan, zorgen ervoor dat die kansen en talenten benut kunnen worden.

Verantwoordelijk voor de leerlingenondersteuning zijn de coördinator onderwijskundige ondersteuning (COZ), mevrouw Goorman en de coördinator pedagogische ondersteuning (CPZ), de heer Ten Wolde. De verantwoording van de leerlingenondersteuning en begeleiding is vastgelegd in het ondersteuningsplan.