De leertuin

Als je op 't Beeckland in de basisberoepsgerichte leerweg komt, krijg je les in de Leertuin. Dit is een groot lokaal waarin je les krijgt in alle vakken van klein aantal, steeds dezelfde docenten. Je hoeft dus niet steeds van lokaal te wisselen. Je werkt met een weektaak, maar dat doe je misschien nu op de basisschool ook al. Je krijgt in de Leertuin Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

Je krijgt soms les met de hele klas, maar er zijn ook Leertuinuren waarin je aan je weektaak werkt. Toch zit je niet de hele week in hetzelfde lokaal want voor tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek, levensbeschouwing, gymnastiek, natuur- scheikunde en LOB ga je naar het speciale lokaal dat bij dat vak hoort. Voor gym is dat de sporthal, die is vlakbij en daar ga je op de fiets naartoe.