Stages

 

Op ’t Beeckland is veel plaats ingeruimd voor de stage. De leerlingen ”leren door te doen” en zo kunnen ze ontdekken wat bij hen past.

Voor de leerlingen in de onderbouw wordt bij het vak omgangskunde aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie.

De leerlingen in de bovenbouw lopen in het derde en vierde leerjaar respectievelijk op vrijdagmiddag en donderdag de gehele dag een beroeps-oriënterende stage. Daarnaast is er nog een volle stageweek.

De snuffelstage is onderdeel van het D en P lesprogramma en biedt de leerlingen de kans om realistische beroepsbeelden te ontwikkelen en kennis te maken  met de beroepspraktijk.

De leerlingen van de gemengde leerweg en de Mavo lopen in klas 3 en 4 twee weken aaneengesloten stage.

 

De stagebegeleiders van onze school:

  

I. Hakvoort         L. Schafrat         V. Maassen

DOWNLOADS

Stage-overeenkomst 't Beeckland juni 2017.doc

Stageopdrachten aanvulling.docx

Stage vakantie en stageweken planning website.docx

Handleiding voor werkgevers schooljaar 2017-2018.docx

Folder stage 2017 - 2018.docx