Ouders

Voor de ontwikkeling van kinderen is het heel belangrijk dat school en ouders de samenwerking zoeken. Leerlingen ervaren een grote veiligheid als ouders en school een goede verstandhouding hebben, elkaar informeren en de zorg delen. De goede verstandhouding tussen leerling, leraar en ouders wordt gekenmerkt door openheid, respect en geregeld overleg. Een goed contact tussen ouders en onze school vinden wij daarom heel belangrijk.

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding op school en voor ouders het eerste aanspreekpunt; daarnaast kunnen ouders altijd contact opnemen met de school om zaken door te geven of te bespreken. In grote klassen wordt de mentor bijgestaan bij het voeren van de begeleidingsgesprekken die belangrijk zijn voor het Loobaanleren van de leerlingen. Afhankelijk van het onderwerp kan met de mentor of met de schoolleiding worden gesproken. De ouderraad vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school.