Het schoolbestuur

Het Ulenhofcollege, locatie ‘t Beeckland wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.R. Smits. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid. Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek: Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Pronova Praktijkonderwijs, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur

Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres

Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I www.achterhoekvo.nl

Financiële administratie

De financiële administratie van de Stichting wordt verzorgd door de Cabo (Centrale Administratie Bijzonder Onderwijs) Lohmanlaan 23, 7003 DJ Doetinchem.
Tel: (0314) 39 90 10 fax: (0314) 39 90 19.
Beeckland:
NL 13 INGB 0001303757 tnv Stichting Achterhoek VO locatie ‘t Beeckland te Vorden.
Ulenhof:
NL 50 INGB 0000855630 tnv Stichting Achterhoek VO locatie Ulenhofcollege te Doetinchem