Aanmelden van nieuwe leerlingen
De aanmelding voor het schooljaar 2019/2020 is gesloten. Komend schooljaar mogen wij maar liefst 250 nieuwe kompanen verwelkomen op onze locaties in Vorden en Zutphen!
Wil jij je toch nog aanmelden voor komend schooljaar? Stuur dan een e-mail naar info@kompaancollege.nl. Na ontvangst van de email nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Ook andere vragen kun je sturen naar dit emailadres.

Iedereen die zich al heeft aangemeld voor komend schooljaar ontvangt voor de meivakantie (uiterlijk 19 april) bericht van ons.

aanmeldingsformulier leerjaar 1 2018-2019 invullen pc.doc

Denkt u eraan dat u het formulier voorziet van een "echte" handtekening.

Inschrijven voor leerjaar 1 havo/atheneum:
De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de brugklas havo/atheneum gebeurt door de ouders rechtstreeks aan de VO-school. Hiervoor graag het schooleigen aanmeldingsformulier gebruiken dat u vanaf 1 maart 2018 hieronder kunt downloaden.   

aanmeldingsformulier leerjaar 1 havo-atheneum 2018-2019 invullen pc.doc

Denkt u eraan dat u het formulier voorziet van een "echte" handtekening.

Inschrijven voor het tweede, derde of vierde leerjaar:

Wilt u uw kind aanmelden voor één van deze leerjaren, dan vindt u hieronder het aanmeldingsformulier. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Wensink, adjunct-directeur, tel.

0575 551155


aanmeldingsformulier leerjaar 2,3,4 2018-2019 invullen pc.doc

Denkt u eraan dat u het formulier voorziet van een "echte" handtekening.

Verklaring
Alle leerlingen en hun ouders verklaren zich met hun aanmelding akkoord met de schoolregels.

Videogebruik
In verband met de ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers kan het voorkomen, dat er tijdens lessen video-opnamen gemaakt worden. De video-opnamen worden door gekwalificeerd personeel gemaakt, soms op verzoek maar altijd in overleg met de betrokkene. De beelden worden altijd zeer vertrouwelijk gebruikt, ze worden niet aan derden vertoond.

Foto’s en filmpjes tijdens de lessen
De school behoudt zich het recht voor om foto’s en filmpjes die tijdens de lessen en tijdens andere schoolactiviteiten van de leerlingen worden gemaakt, te gebruiken voor publicaties over of in verband met de school. Ouders of leerlingen die bezwaar hebben tegen publicatie kunnen dit bij aanmelding van de leerling kenbaar maken.