Internationalisering

Internationalisering op ‘t Beeckland betekent dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen in het makkelijker contact maken met mensen van over de grens. Het is altijd fijn dat leerlingen daardoor hun horizon kunnen verbreden. Zij worden zich meer bewust van overeenkomsten en verschillen in cultuur en taal. Zo krijgen ze een betere verstandhouding met mensen uit het buitenland, door de ontdekking dat diversiteit hun leven verrijkt. Een vreemdeling wordt dan opeens een vertrouwde bekende.

Afgelopen jaren hebben wij d.m.v. uitwisselingsweken uitstekende contacten opgebouwd met de Georg Büchner Schule in Erlensee (Frankfurt). Afgelopen jaren konden de leerlingen van de tweede klas deelnemen aan een uitwisselingsproject met deze Duitse school. Het project bestaat uit twee weken, verdeeld over het schooljaar, waarin een groep leerlingen van onze school op bezoek gaat bij de school in Erlensee en de Duitse leerlingen ook een week bij ons te gast zijn. Beide programma’s in die weken zijn heel afwisselend met o.a. een dagexcursie naar Amsterdam.

Wij streven ernaar om volgend schooljaar opnieuw een uitwisseling te organiseren.Mocht u meer willen weten of hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer M.Overvelde m.overvelde@ulenhof.nl   U kunt ook de website bekijken van de Georg Büchner Schule in Erlensee: www.georg-buechner-schule.info

Klik hier voor een artikel op de website van 'Erlensee aktuell' over de uitwisselingsweek met 't Beeckland.