Overstap Mavo / Havo

AfspraakAchterhoek VO

Betreft: regeling overstap van mavo-4 naar havo-4
Regeling:
1.Een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger geeft, gecombineerd met een positief advies van de toeleverende school, altijd toelating tot havo.
2.Bij een gemiddeld examencijfer dat ligt tussen 6.2 en 6.8 en een positief advies van de toeleverende school bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling toegelaten wordt tot havo-4. Bij “eigen leerlingen” volgt de school de binnen de school gangbare procedure.
Opmerking: het advies kan ook gekoppeld worden aan een bepaald profiel
3.Bij een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger gecombineerd met een negatief advies bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot havo-4. Bij “eigen leerlingen” volgt de school de binnen de school gangbare procedure.
4.Bij een gemiddeld cijfer lager dan 6.2 is instroom in havo-4 niet mogelijk.
5.Voor instromer uit mavo-4 gelden dezelfde doorstroomnormen in de bovenbouw havo als voor de andere leerlingen.

 Aanvullende afspraken
6. Met een leerling die van een andere school komt wordt altijd een intakegesprek gehouden. Dit is altijd ter kennismaking en mogelijk om tot toelating in havo-4 te kunnen besluiten ingeval toelatingscriteria 2 of 3 aan de orde zijn.
In dit gesprek worden de volgende punten besproken:
- cijfers van het SE van het mavo-examen;
- positief advies afleverende school;
- beschrijving LOB traject;
- motivatie.

Toelichting
Naast het toelatingsbeleid is er het begeleidingsbeleid. De inventarisatie van de praktijk laat zien dat er een grote verscheidenheid aan trajecten is, variërend van extra taalonderwijs tot extra wiskunde. De directieraad vindt het niet opportuun dit nu te uniformeren. Er is slechts één voorwaarde: van deze trajecten mag geen doorstroombeperking uitgaan.
Het lijkt zinvol dat de scholen van de stichting Achterhoek VO zich in de toekomst beraden of het wenselijk is om tot één begeleidingstraject te komen.