De ouders en de school

Een goed contact tussen ouders en onze school vinden wij heel belangrijk. Daarom nodigen wij ouders uit voor het bijwonen van presentaties door leerlingen, organiseren wij ouderavonden, spreekavonden naar aanleiding van het rapport en verschijnt de nieuwsbrief een aantal keren per jaar. Uitgebreide informatie kunt u lezen in de schoolgids.

De begeleidingsgesprekken

Een aantal keren per jaar worden de ouders samen met hun zoon/dochter/pupil uitgenodigd op school voor een begeledingsgesprek in het kader van het Loopbaanleren. Leerlingen zijn vanaf 2018 verplicht om de stappen die zij zetten in hun oriëntatie op een vervolgopleiding vast te leggen in een Loopbaandossier.