Ouderraad

De ouderraad denkt mee!

De ouderraad van ´t Beeckland bestaat uit een groep ouders die geïnteresseerd en graag actief betrokken is bij de school van hun kind. De ouderraad is gevarieerd, enthousiast en vindt het belangrijk om mee te praten. Haar kracht zit in een positief kritische houding en een open dialoog met de schoolleiding.De ouderraad maakt deel uit van de medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad kunnen we meedenken en meebeslissen over schoolzaken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op 't Beeckland..

Wanneer vergadert de ouderraad?

De leden van de ouderraad vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar, in principe op de eerste woensdag na iedere schoolvakantie. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom om mee te praten en mee te denken.

Wie zitten er in de ouderraad?

L. Lichtenberg, E. Koetschruiter, M. Arink, C. de Ruiter, P.  Hofs, A. van der Meer en P. Robbers.

Wilt u contact met de ouderraad?

Als u een onderwerp wilt aandragen voor de agenda van de ouderraad, een keer een vergadering wilt meemaken, of gewoon iets wilt vragen, kunt u mailen naar: ouderraadBeeckland@ulenhof.nl

 


We horen graag van u!