De school

't Beeckland maakt deel uit van het Ulenhofcollege. De scholengemeenschap heeft twee vestigingen: in Doetinchem de hoofdvestiging Ulenhofcollege, school voor Mavo, Havo, Vwo en Tweetalig vwo; in Vorden de nevenvestiging 't Beeckland, school voor Vmbo en Mavo. ‘t Beeckland biedt onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies Vmbo basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- of gemengde leerweg en Mavo. Het aantal leerlingen wisselt natuurlijk per jaar, gemiddeld zijn het er ongeveer 400. 't Beeckland onderscheidt zich dus door kleinschaligheid en een uitstekende leerlingenzorg. 
De lessen worden gegeven op twee locaties, het hoofdgebouw op Het Hoge 41 en de locatie op de Nieuwstad 49 met de praktijklokalen. 

'Op ’t Beeckland willen wij alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren, over zichzelf en de wereld om hen heen. Dit betekent dat wij alle leerlingen op hun eigen niveau uitdagen om het beste te presteren. Iedere leerling heeft een eigen leerstijl. Daarom hebben wij een onderwijsconcept ontwikkeld dat rekening houdt met verschillen, waarin leerlingen van en met elkaar leren en waarin veel geleerd wordt van de werkelijkheid, in ‘echte situaties’. Om onze leerlingen kennis te laten maken met zoveel mogelijk facetten van de samenleving zijn er in elk leerjaar excursies en besteden wij op ‘t Beeckland veel aandacht aan beroepsgeoriënteerde stages, kunst en cultuur en internationalisering.'

De school maakt deel uit van een bestuurlijk samenwerkingsverband: AchterhoekVO
Meer informatie over de organisatie kunt u lezen in de schoolgids.