Bovenbouw

Niet alleen in het vierde maar ook al in het derde leerjaar zijn de leerlingen op ’t Beeckland bezig met het examen. Alle cijfers die zij in deze leerjaren behalen tellen mee voor het schoolexamen.

Onderwijskundige ontwikkelingen in de bovenbouw

Ook in de bovenbouw worden projecten aangeboden, waardoor de leerlingen leren samenwerken en de samenhang tussen de vakken ontdekken. Het leren wordt op die manier meer ‘ervaringsgericht’, dat wil zeggen: leren door te doen.

In het intersectorale programma wordt steeds meer de nadruk gelegd op het afstemmen van de leertaken van de leerlingen op de praktijk. Dit gebeurt in de zogenoemde werkplekkenstructuur. In de praktijklokalen worden praktijksituaties nagebootst die de leerlingen in hun latere werk tegen kunnen komen.

Ook hier verdwijnt, net als in de onderbouw, steeds meer het klassikale lesgeven. De docenten worden begeleiders, werken samen in een groot lokaal en de leerlingen plannen steeds meer zelf. Dit vergroot de zelfstandigheid van de leerlingen, zodat zij beter zijn toegerust voor een vervolgopleiding in het Mbo of een echte werksituatie.