Onderbouw

Bij hun aanmelding op onze school worden de leerlingen geplaatst in één van de leerwegen: de basis- of de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg of de Mavo. In de eerste twee leerjaren van hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen nog van leerweg veranderen. Elke leerling leert op zijn eigen niveau en wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dat gebeurt door leeractiviteiten af te wisselen, omdat niet elke leerling op dezelfde manier het beste leert. Ook samenwerkend leren wordt bevorderd, waardoor leerlingen oog krijgen hun eigen en elkaars kwaliteiten.Onderwijskundige ontwikkelingen in de onderbouw

Door het werken aan projecten leren de leerlingen samenwerken en ontdekken ze de samenhang tussen de vakken. Het leren wordt op die manier meer ‘ervaringsgericht’, dat wil zeggen: leren door te doen. De samenhang tussen de vakken komt ook tot uitdrukking in de lessen die de basisberoepsgerichte leerlingen krijgen in de leertuin. Alle leerlingen krijgen loopbaanorientatie (LOB) en de Mavo-leerlingen krijgen T&T.