T&T: Techniek en Toepassing

Sinds 2015/2016 kun je als mavoleerling op ’t Beeckland T&T-lessen volgen. Een leerling die ervoor kiest om na vier jaar zijn Mavodiploma met T&T (Technologie &Toepassing) te halen, vergroot zijn kans om daarna naar de Havo met het profiel NT te gaan, maar een technische opleiding op het Mbo behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. De kansen op een baan zijn groot na zo'n opleiding, want er is heel veel vraag naar goede technici. 

Alle mavoleerlingen  krijgen Techniek-lessen en natuur-en scheikundelessen, waarin ze onder andere problemen of ideeën van bijvoorbeeld de gemeente onderzoeken, ze proberen samen tot een goede oplossing te komen. Dit schooljaar werkten de leerlingen aan het project "Herinrichting Vordense Beek", waarin ze onderzochten hoe beken stromen en wat waterstromen zijn en wat een verandering daarin voor gevolgen kan hebben. Naast allerlei technische en onderzoeksvaardigheden leren de leerlingen in groepjes samen te werken en goed te plannen.