VMBO

Kenmerkend voor het Vmbo zijn de leerwegen. Een leerweg is een route die een leerling volgt om later te kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.
Het Vmbo kent vier leerwegen:
  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de gemengde leerweg
  • de Mavo (de theoretische leerweg).


Op ’t Beeckland worden alle leerwegen aangeboden. Het Vmbo is een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs, het Mbo. Dus aan welke leerweg binnen het Vmbo een leerling ook begint, hij kan altijd doorstromen naar het Mbo. Elke leerweg sluit aan bij één van de niveaus in het Mbo. In de eerste jaren van het Vmbo volgen de leerlingen de vakken van de basisvorming. Zij worden voorlopig in een leerweg geplaatst. Aan het begin van klas drie zijn de leerlingen definitief geplaatst in één van de leerwegen.