De basisberoepsgerichte leerweg

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg krijgen op 't Beeckland les in de Leertuin. De leerlingen krijgen les in een groot lokaal met een kleine, vaste groep docenten in een aantal avo-vakken. Voor vakken als bijvoorbeeld handvaardigheid, techniek of LOB gaan de leerlingen naar de vaklokalen.In de bovenbouw krijgen de leerlingen in hun beroepsgerichte uren een intersectoraal programma aangeboden, Dienstverlening en Producten (DenP, nu nog ISP genoemd, maar vanaf volgend schooljaar verandert de naam in verband met de nieuwe examenprogramma's). Alle basisleerlingen hebben dan tegelijk les in de verschillende praktijklokalen aan de Nieuwstad. Het intersectorale programma laat de leerlingen in de derde klas kennis maken met de verschillende profielen die 't Beeckland aanbiedt: Groen, Economie en Zorg en Welzijn. In de vierde klas kunnen leerlingen die weten welke vervolgopleiding zij willen gaan volgen, keuzedelen kiezen die passen bij de sector van hun keuze. Het hele jaar door lopen de leerlingen een dag of een dagdeel in de week stage. Zo kunnen ze ook in de praktijk ontdekken wat bij hen past.