De gemengde leerweg

Op 't Beeckland krijgen leerlingen van de gemengde leerweg en de mavo samen les. Dat kan omdat de leerlingen uit de beide leerwegen op hetzelfde niveau examen doen. De gemengde leerwegleerlingen doen in 1 vak minder examen. Het kan ook voorkomen dat in sommige lessen leerlingen uit de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg samen les krijgen. Omdat op 't Beeckland gedifferentieerd (passend bij het niveau en de leerstijl van de leerlingen) wordt lesgegeven kunnen ook die twee leerwegen prima samengaan. In de bovenbouw krijgen de gemengde leerwegleerlingen, samen met de Mavoleerlingen 4 uur per week een beroepsgericht programma met daarin praktijklessen. Ook het onderdeel Loopbaanoriëntatie is in die lessen opgenomen, zodat ze -ook door het lopen van stages- een goede, bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Nu is dat nog het intersectorale programma Codi, maar met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen de leerlingen in klas 3 met Dienstverlening en Producten  (DenP). Vanaf volgend schooljaar verandert de naam in verband met de nieuwe examenprogramma's. De leerlingen volgen die lessen in de verschillende praktijklokalen aan de Nieuwstad.  Het intersectorale programma laat de leerlingen in de derde klas kennis maken met de verschillende profielen die 't Beeckland aanbiedt: Groen, Economie en Zorg en Welzijn. In de vierde klas kunnen leerlingen die weten welke vervolgopleiding zij willen gaan volgen, keuzedelen kiezen die passen bij de sector van hun keuze.
In zowel het derde als het vierde jaar lopen zij twee weken stage.