De kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die deze leerweg volgen, bereiden zich voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het Mbo. Indien de groepsgrootte dit noodzakelijk maakt, kunnen kaderberoepsgerichte- en gemengde leerwegklassen gecombineerd worden. Kaderleerlingen kunnen ook in aanmerking komen om les te krijgen in de Leertuin. Leerlingen die opstromen vanuit de basisberoepsgerichte leerweg houden hier hun plekje, maar ook kaderleerlingen die gebaat zijn bij de structuur van de Leertuin krijgen hier les.In de bovenbouw krijgen de kaderleerlingen in hun beroepsgerichte uren een intersectoraal programma aangeboden, Dienstverlening en Producten (DenP, nu nog ISP genoemd, maar vanaf volgend schooljaar verandert de naam in verband met de nieuwe examenprogramma's). Alle kaderleerlingen hebben dan tegelijk les in de verschillende praktijklokalen aan de Nieuwstad. Het intersectorale programma laat de leerlingen in de derde klas kennis maken met de verschillende profielen die 't Beeckland aanbiedt: Groen, Economie en Zorg en Welzijn. In de vierde klas kunnen leerlingen die weten welke vervolgopleiding zij willen gaan volgen, keuzedelen kiezen die passen bij de sector van hun keuze.
Het hele jaar door lopen de leerlingen een dag of een dagdeel in de week stage. Zo kunnen ze ook in de praktijk ontdekken wat bij hen past.