De Mavo

 
De Mavo wordt ook wel de theoretische leerweg genoemd. Op 't Beeckland krijgen leerlingen van de Gemengde leerweg en de Mavo samen les. Dat kan omdat de leerlingen uit de beide leerwegen op hetzelfde niveau examen doen. De Mavo-leerlingen doen alleen in een extra vak examen. Een groot voordeel voor de Mavo-leerlingen op 't Beeckland is dat zij in de bovenbouw samen met de gemengde leerwegleerlingen 4 uur een beroepsgericht programma met daarin praktijklessen volgen. Ook het onderdeel Loopbaanoriëntatie is in die lessen opgenomen, zodat ze -ook door het lopen van stages- een goede, bewuste keuze kunt maken voor een vervolgopleiding. Nu is dat nog het intersectorale programma ISP, maar daar komt vanaf 2017 in klas 3 ook T&T bij.Sinds 2015/2016 kunnen mavoleerlingen op ’t Beeckland T&T-lessen volgen. Als een leerling ervoor kiest om na vier jaar een Mavodiploma met T&T (Technologie &Toepassing) te halen, wordt de kans om daarna naar de Havo met het profiel NT te gaan vergroot. Maar leerlingen kunnen met T&T natuurlijk ook naar een technische richting op het Mbo. Tegenwoordig er is een grote vraag naar goed opgeleide technici. 

Al in klas 1 maken alle Mavoleerlingen kennis met het van T&T. Zij krijgen Techniek-lessen en ze onderzoeken problemen of ideeën van bijvoorbeeld de gemeente, om samen tot een goede oplossing te komen.