Onze schoolgids

Het Ulenhofcollege, locatie ‘t Beeckland wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

KLIK HIER om de schoolgids te bekijken