Bovenbouw

Bovenbouw

Niet alleen in het vierde maar ook al in het derde leerjaar zijn de leerlingen op ’t Beeckland bezig met het examen. Alle cijfers die zij in deze leerjaren behalen tellen mee voor het schoolexamen.

Dienstverlening en Producten (D&P)

D&P biedt de leerlingen aan de hand van thema’s een breed praktisch programma waarin allerlei onderdelen van de verschillende beroepssectoren met elkaar in verband worden gebracht. De voordelen van dit programma zijn:

- De leerlingen kunnen zich breed kunnen oriënteren in de verschillende opleidingen en werkvelden in de omgeving van de school, hun sectorkeuze wordt uitgesteld.
- De leerlingen kiezen pas als zij het vmbo hebben afgerond.
- Het vakkenpakket geeft leerlingen, nadat zij het vmbo hebben afgerond, uitzicht op een zo breed mogelijke keuze voor een vervolgopleiding in het mbo. Voor de mavo leerlingen is ook de weg naar de havo nog volledig open.
- De leerlingen ontwikkelen een zeer zelfstandige werkhouding en werkaanpak die hun kans op het succesvol afronden van een opleiding in het mbo vergroot.
- De leerlingen ontwikkelen een realistisch beroepsbeeld.
- De leerlingen ontdekken hun eigen interesses, capaciteiten en ambities.


De basisberoepsgerichte leerweg

De leerlingen krijgen in leerjaar drie les in 5 avo vakken, het vak D&P en twee beroepsgerichte vakken Commercieel en Mens en Gezondheid. In klas vier zijn dit 4 avo-vakken, D&P en twee vrij te kiezen beroepsgerichte keuzevakken. Het vak Duits kan als extra vak worden gekozen.

De kaderberoepsgerichte leerweg

De leerlingen krijgen in leerjaar drie les in 5 avo-vakken, het vak D&P en twee beroepsgerichte vakken Commercieel en Mens en Gezondheid. In klas vier zijn dit 4 avo-vakken, D&P en twee vrij te kiezen beroepsgerichte keuzevakken. Het vak Duits kan als extra vak worden gekozen.

De gemengde leerweg en de mavo (GTL)

De leerlingen volgen in leerjaar drie een programma met 8 avo-vakken en, met naar keuze, T&T of D&P. In het vierde leerjaar krijgen de leerlingen, naar keuze, les in 5 of 6 avo vakken en, afhankelijk van hun keuze in leerjaar drie, T&T of D&P.

Onderwijskundige ontwikkelingen in de bovenbouw

Ook in de bovenbouw worden projecten aangeboden, waardoor de leerlingen leren samenwerken en de samenhang tussen de vakken ontdekken. Het leren wordt op die manier meer ‘ervaringsgericht’, dat wil zeggen: leren door te doen. Aan het eind van het vierde leerjaar maken de leerlingen van          ‘t Beeckland een keuze voor een mbo-opleiding of de havo.
  

Stage

Omdat leerlingen juist in de praktijk zo goed kunnen ontdekken of zij een vak leuk vinden, is er in alle afdelingen veel ruimte ingericht voor stage. “Op de werkvloer” worden sociale en praktische vaardigheden aangeleerd die van belang zijn om een beroep goed uit te oefenen. De beroeps oriënterende stage is in de onderwijsprogramma’s van het 3e en 4e leerjaar opgenomen. 

 

LOB

Ook nu hebben de leerlingen een mentor of een coach en voeren zij samen met hun ouders begeleidingsgesprekken. Voortbordurend op de vragen die in de onderbouw aan de orde zijn geweest, komen nu vragen als: "Wat wil ik, wat of wie heb ik daarvoor nodig?" aan de orde. Ook tijdens de D&P-lessen en de stage kunnen leerlingen al veel ontdekken, al hun ervaringen leggen ze vast in een loopbaandossier. Dit loopbaandossier is een verplicht onderdeel van het examen, de reflectie hieruit nemen de leerlingen mee naar hun intake voor het mbo.