Examen

Examen

De leerlingen van de het derde en het vierde leerjaar ontvangen elk jaar een actuele versie van hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dat PTA staat precies vermeld, welke toetsen meetellen voor het SchoolExamen (SE), hoe zwaar ze wegen en of ze te herkansen zijn. Hetzelfde geldt voor praktische opdrachten en leesdossiers.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

- het schoolexamen (SE)
- het centraal examen (CE) en voor de praktijkvakken centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Het Schoolexamen (SE)
Dit bestaat uit alle schriftelijke en mondelinge toetsen, werkstukken e.d. van het derde en vierde leerjaar van het PTA tot het schoolexamen behoren ook maatschappijleer, de kunstvakken en het vak bewegingsonderwijs.

Het Centraal Examen (CSE en CSPE)
Aan het eind van het vierde leerjaar sluiten de leerlingen de opleiding af met een landelijk, theoretisch examen (CE) voor alle vakken die behoren tot hun examenpakket. De examens starten in april. Voor het Profielvak Dienstverlening en Producten wordt een praktijkexamen (CSPE) afgelegd. Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg met voldoende kwaliteiten kunnen met een diploma vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg tot het laatste jaar van de gemengde leerweg of de Mavo worden toegelaten.

Het examencijfer
Het examencijfer wordt gevormd uit het cijfer van het schoolexamen en het centraal examen. Voor een aantal vakken worden jaarlijks de examenthema’s vastgesteld.
Het examenreglement
Dit geeft een overzicht van de rechten en plichten van de school, de docent en de leerling, ten aanzien van het examen. Het reglement is te vinden op de website van ’t Beeckland
https://www.beeckland.nl/Leerlingen/Examen/Examenreglement.

 

De examenvergadering
Op de examenvergadering wordt door de docenten van de vierde klas het definitieve schoolexamencijfer vastgesteld. Voorzitter is de locatieleider, secretaris is de examencoördinator.