Vakkenpakketten

In het derde leerjaar zijn de leerlingen in een leerweg geplaatst. Alle leerlingen volgen in klas 3 het programma van het profiel Dienstverlening en Producten: D&P.

Vakkenpakketten Klas 3                                                         Schooljaar 2016-2017

Klas 3 basis-en kaderberoepsgerichte leerweg Profiel D&P

 

Verplichte vakken algemeen deel


Profielkeuzevakken

(de leerlingen kiezen 1 cluster)

· Nederlands

· Engels

· rekenen

· maatschappijleer

· ckv

· bewegingsonderwijs

· mentoraat

· ondersteuningsles

 

 

A. wiskunde – biologie – economie

B. wiskunde – biologie – nask 1

C. biologie – economie – Duits

D. wiskunde – nask 1 – Duits

 

 

Verplicht vak profieldeel

 

 

D&P

 

 

Duits is bij cluster A en B een (extra) keuzevak

 

Klas 3 gemengde en theoretische leerweg Profiel D&P

 

Verplichte vakken algemeen deel

 

Profielkeuzevakken

(de leerlingen kiezen 1 cluster)

· Nederlands

· Engels

· rekenen

· maatschappijleer

· ckv

· beeldende vorming

· bewegingsonderwijs

· mentoraat

· ondersteuningsles


 

1. wiskunde – biologie – economie

2. wiskunde – biologie – nask 1

 

Verplicht vak profieldeel

Vrije keuzevakken

(de leerlingen kiezen twee vakken, die niet in hun cluster voorkomen)

 

D&P

 


· Duits

· nask 1

· economie

· nask 2

 

In het schooljaar 2016/2017 volgen de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg klas 4 het intersectorale programma ISP.

Klas 4 basis-en kaderberoepsgerichte leerweg ISP

 

Verplichte vakken algemeen deel

 

Profielkeuzevakken

(de leerlingen kiezen 1 cluster)

· Nederlands

· Engels

· rekenen

· maatschappijleer

· ckv

· bewegingsonderwijs

· mentoraat

· ondersteuningsles

 

 

A. wiskunde – biologie – economie

B. wiskunde – biologie – nask 1

C. biologie – economie – Duits

D. wiskunde – nask 1 – Duits

 

 

Verplicht vak profieldeel

 

 

ISP

 

 

Leerlingen die ook in klas 4 het vak Duits willen volgen, krijgen 4 extra lesuren.

Wiskunde mag niet vervallen in klas 4.

 

In het schooljaar 2016/2017 kunnen de leerlingen van de gemengde en de theoretische leerweg kiezen voor een pakket met het intersectorale programma Codi of een pakket met een programma met nask 1 en nask 2.

Klas 4 gemengde en theoretische leerweg

 

Verplichte vakken algemeen deel

 

Keuzevakken*

 

· Nederlands

· Engels

· rekenen

· maatschappijleer

· bewegingsonderwijs

· mentoraat

· ondersteuningsles

 

 

Codi

Duits

wiskunde

 

aardrijkskunde

nask1

nask2

De keuze van het vakkenpakket van de leerlingen hangt af van de vervolgopleiding of het Havo-profiel dat zij gaan kiezen, zij worden op school ondersteund bij hun keuze.

 

*Een keuzevak wordt aangeboden als het door voldoende leerlingen gekozen wordt.