Onderbouw

Vanaf klas 1 voeren de mentor of de coach begeleidingsgesprekken met de leerlingen en hun ouders. In deze gesprekken komt o.a. het Loopbaanleren aan de orde: de leerlingen worden begeleid om aan het eind van vier jaar vmbo een bewuste keuze voor een vervolgopleiding te maken. Ze ontdekken hun welke kwaliteiten ze hebben en welke dingen ze leuk vinden en bij hen passen. Ook bij OGK en T&T wordt hieraan veel aandacht besteed.  
Alles wat de leerlingen zo over zichzelf ontdekken kunnen ze vastleggen in hun Loopbaandossier.

​Aan het eind van het vmbo bevat het Loopbaandossier alles wat de leerlingen hebben gedaan om tot een studiekeuze te komen. Het loopbaandossier maakt vanaf 2018 deel uit van het vmbo-examen.
Om te ontdekken wat voor werk bij hen zou kunnen passen, gaan de leerlingen in klas 1 "Een dag mee naar het werk" met hun ouders. In klas 2 brengen zij een bezoek aan twee bedrijven of instellingen van hun keuze. Ook zijn er gastlessen, waar mensen (dit kunnen ook ouders zijn) van allerlei bedrijven op school iets komen vertellen over hun werk. En ook oud-leerlingen worden uitgenodigd om hun ervaringen met de leerlingen te delen.